Info kinderateliers paas- en (voorlopig) zomervakantie

Coronavoorschriften

di 23/03/2021 - ma 05/07/2021

In het kader van de verstrengde coronamaatregelen van het veiligheidscomité werd het aanbod voor kinderen vanaf 13 jaar voor de paasvakantie al geschrapt. Het aanbod voor kinderen onder de 13 jaar trachten we zo veel mogelijk te laten doorgaan mits volgende kanttekeningen:

Het is helaas niet toegelaten om tijdens de paasvakantie zowel een voormiddag- als een namiddagcursus te volgen.
Zodoende moet er een keuze worden gemaakt en deze dient zo snel mogelijk (uiterlijk op 29 maart) gecommuniceerd te worden aan de Vrije ateliers.
Ouders die een cursus annuleren, krijgen uiteraard hun inschrijvingsgeld terugbetaald. Idem voor wie al middagopvang had geboekt.

De huidige coronaregeling voor het jeugdwerk kan u vinden via de link naar de Ambrassade met de huidige coronaregeling voor het jeugdwerk: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels

Maatregelen tijdens de paas- en zomeractiviteiten.
Wat kan je als ouder doen om de paas- en zomervakantie vlot te laten verlopen?

Wees je als ouder vooral bewust van het feit dat deze vakantie anders zal zijn dan anders. We kiezen voor bubbels waarin normaal contact mogelijk is (max 10 kinderen per klas).
Wij zorgen ook voor de nodige hygiënemaatregelen. Toch zijn er een aantal zaken waar je als ouder rekening mee moet houden zodat de vakantie vlot kan verlopen voor jou, jouw kind en de docenten.
Als kinderen ziek zijn, wordt deelname geweigerd of word je als ouder gevraagd je kind op te halen. Indien je kind na aanwezigheid in de Vrije ateliers positief test op COVID-19 vragen wij om dit zo snel mogelijk te melden aan vrijeateliers@sint-niklaas.be.

Om contact met externen te vermijden vragen wij om de voorzorgsmaatregelen bij breng- en afhaalmomenten te respecteren:
1. Ontsmetten van de handen
2. Afstand houden tot de andere ouders, personeel en docenten
3. Volwassenen dragen een mondmaskers
4. De kinderen worden gebracht door 1 persoon per gezin.
5. Hou een veilige afstand van 1,5 m.
6. Afhalen kinderen na de lessen: ouders wachten aan het hek in de tuin of op de parking op veilige afstand van elkaar.
7. De middagopvang tijdens de paasvakantie wordt geschrapt en er wordt ook geen voor- en naopvang voorzien. We raden je aan om jouw kinderen stipt te halen en te brengen, zodat de kansen op besmetting en vermenging van bubbels zo minimaal worden gehouden. Voor ouders die om een of andere reden hun kind toch vroeger moeten brengen of later afhalen, zal één toezichter stand-by zijn.

Deze paasvakantie zullen we geen show- of toonmomenten organiseren.
Samen kunnen we er voor zorgen dat kinderen deze vakantie met plezier kunnen spelen, beleven, creatief zijn met zoveel mogelijk vrijheid binnen de grenzen van wat mag.
We vragen om drankjes met beker mee te geven aan de kinderen zodat ze de drankautomaat niet hoeven te gebruiken.
Wat met mondmaskers? Kinderen van -12 moeten geen mondmasker dragen. Uitgezonderd de cursus ‘beatbox: hip hop en rap’ vragen we toch een mondmasker te dragen.
Mag je kind gewoon deelnemen aan de ateliers? Je kind mag deze paasvakantie naar jeugdactiviteiten, tenminste als je kind:

  • niet ziek is op moment van deelname
  • tot minimaal 5 dagen voor deelname niet ziek is geweest (focus op coronasymptomen)
  • niet tot de risicogroep behoort

Behoort je kind wel tot de risicogroep? Dan mag je kind komen mits jouw schriftelijke toestemming, of als je een attest van de dokter hebt.
Vermits uw kind de paasvakantie in de Vrije ateliers doorbrengt, gaan wij ervan uit dat het deze week aan geen andere groepsactiviteiten deelneemt!
Van zodra je kind is ingeschreven ga je akkoord met al deze voorwaarden.

Extra

De inschrijvingen voor de paasvakantie zijn gestopt op 31 maart 2021.
Inschrijven voor de zomervakantie kan vanaf dinsdag 20 april, 9 uur.
Alle info i.v.m. coronamaatregelen tijdens de paaskampjes vind je op de rechtse deelpagina.