Ten derde male. Omdat armoede onwenselijk en onmenselijk is.

Een avond met Erik Vlaminck en Jos Geysels, Minister van staat en voorzitter Decenniumdoelen 2017. Op dit moment is Geysels ook voorzitter van het Boekenoverleg en bestuurslid van Theater aan Zee en de progressieve denktank Minerva i.s.m. bibliotheek Sint

afgelast
ma 16/10/2023, 19U30

Hoe zit dat nu met armoede? Wij willen weten wat de stand van zaken is. Ten derden male is een dringende oproep om rekening te houden met mensen die in armoede leven. In aanloop van de wereldverzetdag tegen armoede (17 oktober) gaan we luisteren naar Jos Geysels en Erik Vlaminck. Kom je met ons mee?

Armoede is niet alleen een kwestie van te weinig centen, maar ook van een gebrek aan kansen en mogelijkheden. Het is een schrijnende schande dat politiek verantwoordelijken in een samenleving die voldoende middelen heeft om iedereen een menselijk leven te laten leiden, blind blijven voor de ellende van een alsmaar groter wordende groep van medeburgers. Een kleine groep vermogenden haalt onbelemmerd binnen wat, wie uit de boot valt, tekortkomt.   Ten derden male geeft feiten en cijfers over het armoedeprobleem, naast persoonlijke verhalen en anekdotes. Suggesties om het armoedeprobleem daadwerkelijk aan te pakken ontbreken uiteraard niet. Inschrijven is noodzakelijk. Deze activiteit werkt met een vrije bijdrage. Selecteer het bedrag dat jij wil doneren.

Prijzen
gratis : € 0
Extra

Datum: maandag 16 oktober van 19.30 tot 21.30 uur

Plaats: Museumtheater, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas

Bijdrage: vrije bijdrage