Prijzen, kortingen, opvang en Open atelier

 

1. De standaardprijs: staat vermeld bij elke cursus.

  • Bij al onze kindercursussen is het gebruikte materiaal in de cursusprijs begrepen, tenzij anders vermeld in de brochure of op de website.

2. Korting:

  • Gezinskorting voor kinderen is enkel geldig tijdens schoolvakanties voor alle kinderen van het zelfde gezin en bij gelijktijdige inschrijving per vakantieperiode: 10% korting op het totale bedrag.
  • Nieuwe regeling inzake kortingen voor kinderen in de vakantieworkshops

Vanaf zomer 2021 geeft de Vrije ateliers kortingen voor kinderen met een KANSENPAS. Zij kunnen maximum twee maal per jaar 80% korting krijgen op de vakantieworkshops in de Vrije ateliers. Hiervoor maak je een afspraak met het secretariaat via vrijeateliers@sint-niklaas.be om je kind in te schrijven (met vermelding van de cursus en de periode). Je hoeft dus geen PARTICIPATIEATTEST meer aan te vragen, het voorleggen van een kansenpas is voldoende.

 

Vrije ateliers,kansenpashouders en OCMW-cliënten met attest.
Cultuur is één van de wezenlijke onderdelen van ons menszijn. Deelnemen aan de cultuur van een gemeenschap is ook deel zijn van deze gemeenschap.
Deelnemen aan culturele activiteiten is ook voor mensen met een beperkt inkomen een noodzaak en geen overbodige luxe. Culturele ontplooiing is trouwens een grondwettelijk recht.
Het OCMW Sint-Niklaas sloot een overeenkomst met de Vrije ateliers. Hierin is voorzien dat mensen met een Sint-Niklase kansenpas, een leefloon of met een andere gelijkaardige tegemoetkoming, een attest vrijetijdsparticiaptie kunnen aanvragen. Dat vraag je bij de sociale dienst van het OCMW (Welzijnshuis, Abingdonstraat 99). Met dit attest betaal je slechts 20% van het cursusgeld. Zonder participatieattest bij inschrijving verleent Vrije ateliers GEEN korting! Wie recht heeft op een participatieattest zal nog steeds op het secretariaat moeten langskomen om in te schrijven. Contacteer ons via mail voor een afspraak.
Breng het attest zeker mee bij de inschrijving.

3. Opvang:

De Vrije ateliers verzorgen de voor-, middag- en naopvang voor kinderen tot 12 jaar tijdens de vakanties wanneer ze een cursus volgen.


- Ochtend:        8 - 9 uur          2 EUR
- Middag:         12 - 13 uur      2 EUR
- Avond:           16 - 18 uur      3 EUR

Je kunt altijd gebruik maken van onze opvang maar om organisatorische redenen vragen wij je om de aanwezigheid in de middag- en avondopvang tegelijk met de inschrijving te vragen. Je betaalt dan altijd voor een volledige cursusweek (al naargelang het aantal cursusdagen) voor de middagperiode en je bent zeker van een plaats. Duid dan 'opvang' aan bij de cursus die je boekt.
Let op! Eventueel niet-gebruikte dagen worden niet terugbetaald. Wanneer je kind(eren) zowel een activiteit in de voor- als in de namiddag meedoen, moet je uiteraard de middagopvang maar één keer aanduiden bij de boeking (anders betaal je de opvang dubbel ...).
Voor kinderen die een 'hele dag'-activiteit (bvb. toneel, animatiefilm ...) meedoen, hoef je de middagopvang NIET aan te duiden, die is immers bij de cursus inbegrepen.
De ochtendopvang moet je niet vooraf reserveren.
Kinderen, onder de 12 jaar, die vóór 8.45 uur en vóór 12.45 uur worden gebracht en die ná 12.15 uur en ná 16.15 uur niet zijn opgehaald, gaan automatisch naar de opvang.
Dit om de veiligheid van onze kinderen te garanderen. Na dit tijdstip wordt daarom de opvang aangerekend.
Kinderen ouder dan 12 jaar hoeven géén opvang te reserveren/betalen. Voor deze kinderen zijn wij alleen verantwoordelijk tijdens de kinderateliers zelf.

 

Open atelier - 2 grote delen: voorjaar en najaar.
Het inschrijfgeld voor het Open atelier bedraagt 35 EUR per dagdeel (= een voor- of namiddag) voor de hele periode september tot december (najaar) of januari tot mei (voorjaar).
Meerdere dagdelen volgen is ook mogelijk bij het volgen van verschillende disciplines.
Inschrijven hoeft dus niet noodzakelijk in september (of januari) te gebeuren, je kunt ook later starten maar je betaalt wel steeds tot december (of mei). Materialen worden meegebracht of kunnen ter plaatse aangekocht worden.
Kansenpashouders en OCMW-klanten kunnen ook voor het Open atelier een participatieattest vragen bij de sociale dienst van het OCMW en betalen slechts 20% van het cursusgeld. Zonder participatieattest bij inschrijving verleent Vrije ateliers GEEN korting!
Je kunt ook voor de aankoop van materialen -enkel voor het 'Open atelier'- dit attest gebruiken.

Opleidingscheques worden niet meer aanvaard.
De Vlaamse regering heeft de bestelvoorwaarden voor de opleidingscheques grondig gewijzigd. De cursussen bij de Vrije ateliers komen helaas niet meer in aanmerking.

Openingsuren secretariaat: zie contact en info.
 

share on